FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम ७६/७७ 07/22/2019 - 13:57 PDF icon का.स. मु फाराम.pdf
न्यायिक कार्यविधिको प्रयोगात्मक नमुनाहरु ७५/७६ 06/09/2019 - 10:33 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि प्रयोगात्मक.pdf
बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन- संसोधित अनुसूची-१ फाराम ७५/७६ 04/29/2019 - 18:09 PDF icon ammended_anusuchi.pdf
हाउस वायरिङ तालिमको लागि भर्नुपर्ने अावेदन फाराम ७५/७६ 02/01/2019 - 11:32 उपलब्ध छैन
व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि सूचकले भर्ने फाराम ७५/७६ 10/07/2018 - 14:22 PDF icon जन्मको सुचना फाराम.pdf, PDF icon मृत्यूको सुचना फाराम.pdf, PDF icon बसाइसराइ सुचना फाराम.pdf, PDF icon विवाह सुचना फाराम.pdf, PDF icon सम्वन्ध विच्छेद सूचना फाराम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्त फारामको ढाँचा ७५/७६ 09/10/2018 - 11:40 PDF icon Part 1.pdf, PDF icon Part 2.pdf
दरखास्त फाराम ७५/७६ 09/09/2018 - 12:03 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf