FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक ५ मिति २०८० कार्तिक १३ गते

८०/८१ 10/31/2023 - 11:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक कार्तिक १३ गते बैठक संख्या ५.pdf

कार्यपालिका बैठक ४ मिति २०८० असोज १० गते

८०/८१ 09/28/2023 - 11:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक असोज १० गते बैठक संख्या ४.pdf

कार्यपालिका बैठक ३ मिति २०८० भाद्र १२ गते

८०/८१ 08/30/2023 - 11:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक भाद्र १२ गते बैठक संख्या ३.pdf

कार्यपालिका बैठक २ मिति २०८०/०५/०५ गते

८०/८१ 08/23/2023 - 10:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक भाद्र ५ गते बैठक संख्या २.pdf

कार्यपालिका बैठक १ मिति २०८०/०४/०७

८०/८१ 07/25/2023 - 10:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक श्रावन ७ गते बैठक संख्या १.pdf

आव २०७९/८० मा भएका गाउँ कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

७९/८० 07/07/2023 - 13:35 PDF icon kapa all 2079-80.pdf

आव २०७८/७९ मा भएका गाउँ कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

७८/७९ 07/05/2022 - 11:00 PDF icon kapanirnayall.pdf

आ.व. २०७७/७८ मा भएका कार्यपालिकाका सम्पुर्ण निर्णयहरु

७७/७८ 07/20/2021 - 08:07 PDF icon 1.3.1 1 कापा निर्णय पुस्तिका.pdf

मिति २०७५-१२-१८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 04/02/2019 - 10:53 PDF icon मिति २०७५-१२-१८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-११-२९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 03/14/2019 - 10:51 PDF icon मिति २०७५-११-२९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू.pdf

Pages