FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आव २०७८/०७९ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको अन्तिम लेखा प्रतिवेदन ७९/८० 04/13/2023 - 13:01 PDF icon Audit Report, २०७८।७९.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आव २०७७/०७८ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको अन्तिम लेखा प्रतिवेदन ७८/७९ 07/18/2022 - 12:32 PDF icon auditreport 2077-78.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आव २०७६/०७७ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको अन्तिम लेखा प्रतिवेदन ७७/७८ 08/31/2021 - 12:02 PDF icon auditreport2076-77.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आव २०७५/०७६ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको अन्तिम लेखा प्रतिवेदन ७६/७७ 07/28/2020 - 12:30 PDF icon audit report 2075-76.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको आव २०७४/०७५ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको अन्तिम लेखा प्रतिवेदन ७५/७६ 04/23/2019 - 12:26 PDF icon audit report 2074-75.pdf