FAQs Complain Problems

सिद्ध कुमाख गाउँपालिका भित्र सामाजिक सुरक्षा बापत् दोस्रो किस्ताको भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण

वडागत रुपमा छुट्टाछुट्टै फाइलहरु राखिएको छ । डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ । कुनै लाभग्राही दोहोरो वा सामाजिक सुरक्षा पाउन असक्षम रहेको भए सिद्ध  कुमाख गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा शाखामा तुरुन्त खवर गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: